ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Forena Energy προσφέρει καινοτόμες λύσεις στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της αγοράς κατά την μετάβαση αυτής στο Μοντέλο Στόχο.

Lower Costs

 Λόγω της εμπειρίας, αλλά και των αξιόπιστων εργαλείων διαχείρισης που έχει αναπτύξει, η Forena Energy καλύπτει την υποχρέωση ενεργής συμμετοχής στην αγορά, καθώς και την ευθύνη εξισορρόπησης εκάστου έργου με μηδενικό ρίσκο για τον παραγωγό

 
Business Intelligence

Αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων παραγωγής του έργου για την βελτιστοποίηση των προβλέψεων παραγωγής της επόμενης μέρας και την διόρθωση των προβλέψεων παραγωγής σε ενδοημερήσιο επίπεδο.

 
Greater value
Διαχειρίζεται, διεκπεραιώνει και εκκαθαρίζει όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τους διαχειριστές της αγοράς σε ημερήσια και μηνιαία βάση και αποστέλλει αναλυτική ενημέρωση στους παραγωγούς για τη συνολική διαχείριση των έργων.
 
 
 
Future proof
Eξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής του πελάτη/παραγωγού ΑΠΕ, παρέχοντας εξατομικευμένες αναφορές (reporting) παραγωγής σε συνδυασμό με δεδομένα της αγοράς.
Greater value

 

Αναλαμβάνει για λογαριασμό του παραγωγού τη βεβαίωση/έκδοση των αντίστοιχων Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και τη διαπραγμάτευση και πώλησή τους αθροιστικά με τις αντίστοιχες Εγγυήσεις Προέλευσης των υπολοίπων έργων που διαχειρίζεται προς μεγιστοποίηση του οφέλους και δημιουργίας επιπλέον εσόδων για τον παραγωγό.

 

Future proof

 

Διαχειρίζεται και καλύπτει τις υποχρεώσεις κάθε παραγωγού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REMIT.