Ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων στην πλατφόρμα της εταιρείας

Εμείς, για ακόμη μια φορά πρωτοπορούμε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών! Τα ενημερωτικά σημειώματα των πελατών μας αναρτώνται στην πλατφόρμα της εταιρείας, από όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την άμεση και ξεκάθαρη ενημέρωση των πελατών της.