Οι άνθρωποί μας…

… αποτελούν την καλύτερη επένδυση για το μέλλον

Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Forena Energy είναι οι άνθρωποί της. Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες πτυχές του επιχειρηματικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, ενισχύουμε διαρκώς την ανταγωνιστική μας θέση, επενδύοντας στην προσέλκυση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.

Πιστεύοντας στις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που συμβαδίζει με τους γρήγορους ρυθμούς της αγοράς, προωθώντας την καινοτόμο σκέψη και επιδιώκοντας συνεχώς την κατάκτηση νέων στόχων, ενθαρρύνοντας την ομαδική προσπάθεια και ανταμείβοντας την πρωτοβουλία.

Δίνουμε έμφαση στην προσέλκυση και διατήρηση ενός άριστα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού με όνειρα και φιλοδοξίες. Για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των εργαζομένων και η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων τους, η Forena Energy εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο της αγοράς.