Αύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα 500MW

Η εταιρεία πιστή στις δηλώσεις της αλλά και στην εταιρική της πολιτική υπέβαλε αίτηση στη Ρ.Α.Ε. (01/07/2022) για την επαύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα 500MW. Υποδηλώνοντας παράλληλα την αναπτυξιακή της πορεία, σε ένα περιβάλλον αυξημένης εταιρικής υπευθυνότητας, αυτό της ενέργειας!