Συνέδριο Renewable & Storage forum του EnergyPress: Ο Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, Αντιπρόεδρος της FORENA ENERGY Α.Ε., αναδεικνύει το ρόλο των Φο.ΣΕ στην εποχή του Target Model

Με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας της επένδυσης, η επιλογή Φο.Σ.Ε. για την εκπροσώπηση των παραγωγών ΑΠΕ στην νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύεται ως μια σημαντική και κρίσιμη απόφαση. Ανάμεσα στα «καθήκοντα» ενός Φο.Σ.Ε. ξεχωρίζει η ανάληψη του ρίσκου για λογαριασμό του επενδυτή ΑΠΕ, όπως ανέφερε ο κύριος Ζαφειρόπουλος.

Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση στην αγορά μέσω ενός Φο.Σ.Ε., καθιστά ελεγχόμενη την έκθεση του παραγωγού στην αγορά, ενώ, ταυτόχρονα διασφαλίζει μια σειρά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες.

Επιγραμματικά σημειώνονται τα εξής:

  • Αποτελεσματικά συστήματα εξαγωγής προβλέψεων με βάση μετεωρολογικά δεδομένα. Καθημερινή βελτιστοποίησή τους με τη συλλογή ιστορικών δεδομένων.
  • Σύστημα καταγραφής και ανάλυσης ενεργειακών δεδομένων πραγματικού χρόνου. Δωρεάν πρόσβαση στους συνεργαζόμενους πελάτες.
  • Άριστη διαχείριση ρίσκου επιβολής χρεώσεων μη συμμόρφωσης (ΜΜΒΑΠ).
  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών front & back office.

Ευκαιρίες:

  • Ελεγχόμενη έκθεση στην Αγορά εξισορρόπησης για αποκόμιση οφέλους ΟΤΑ.
  • Πιθανότητα επίτευξης κερδών στις νέες αγορές του Target Model.
  • Σημαντικές προοπτικές αύξησης του χαρτοφυλακίου.
  • Συνέργειες για σύναψη Διμερών συμβολαίων και για πώληση Εγγυήσεων Προέλευσης, σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

«Έχουμε μια πλήρως πελατοκεντρική πολιτική, θέλουμε να ακούμε τον πελάτη μας, θέλουμε να είναι μαζί μας ο πελάτης κι αυτό γιατί ο παραγωγός και ιδιαίτερα οι μικροί παραγωγοί πρέπει να αποκομίσουν τα οφέλη τα οποία τους αρμόζουν», τόνισε χαρακτηριστικά, ο αντιπρόεδρος της Forena Energy, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η Forena Energy παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη με σκοπό την βελτιστοποίηση της επένδυσης στο σύνολό της, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά συστήματα που έχει αναπτύξει και δίνουν πραγματική εικόνα στον επενδυτή σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: https://energypress.gr/news/d-zafeiropoylos-forena-energy-giati-einai-krisimi-gia-toys-paragogoys-ape-i-epilogi-fose-poy