Η συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλικού και του Αντιπροέδρου κ. Ζαφειρόπουλου, στο περιοδικό Forbes – Τεύχος Δεκεμβρίου

Η συνέντευξη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλικού και του Αντιπροέδρου κ. Ζαφειρόπουλου, στο περιοδικό #forbes #businessstories για τον κρίσιμο ρόλο των Φο.Σ.Ε. στο νέο μοντέλο της αγοράς. Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας έφερε την συγκεκριμένη τοποθέτηση, στο τεύχος Δεκεμβρίου.