Η FORENA ENERGY A.E. ενισχύει την Δυναμική της Παρουσία στην Αγορά Ενέργειας και διατηρεί σταθερά τα κόστη εκπροσώπησης (fees) παρακολουθώντας την πορεία της αγοράς.

Η FORENA ENERGY Α.Ε. είναι Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ (Φο.Σ.Ε. – Α.Π.Ε.) και αποτελεί ενεργό μέλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), από το Μάιο του 2020. Ιδρύθηκε το 2019 κατόπιν πρωτοβουλίας του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε), με μετόχους της στην πλειοψηφία κατόχους εν λειτουργία ή υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

Η FORENA ENERGY A.E. εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ) με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή ληγμένες Συμβάσεις Πώλησης, ενώ πλέον δυναμική είναι και η παρουσία της στην εκπροσώπηση Φ/Β σταθμών στην Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας (εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιο σταθμούς Βιοενέργειας και Α/Π).

Από την έναρξη του Μοντέλου Στόχου (Target Model) μέχρι και σήμερα η FORENA ENERGY A.E. κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στην εκπροσώπηση μονάδων παραγωγής ΑΠΕ (οι συμβάσεις εκπροσώπησης ανέρχονται σε άνω των 200MW), μεγέθη τα οποία θα αυξηθούν σημαντικά. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έλαβε από τη Ρ.Α.Ε. (06.10.2022) τη σχετική τροποποίηση της Άδειας Εκπροσώπησης από τα 200MW στα 500MW!

H FORENA ENERGY A.E. πιστή στην πελατοκεντρική της πολιτική και με γνώμονα την ενημέρωση των πελατών της για τις εξελίξεις της αγοράς (από την οπτική που αρμόζει σε επαγγελματίες του χώρου) προχώρησε στη δημιουργία της σελίδας https://analytics.forenaenergy.gr/ διαθέσιμη σε όλους ώστε να έχουν μια real time εικόνα της αγοράς. Παρέχοντας πληροφορίες για το Ενεργειακό Ισοζύγιο και τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP), καθώς επίσης και τη ζήτηση του συστήματος (System Load) αλλά και την ημερήσια παραγωγή των Α.Π.Ε.. Σημαντική πληροφορία για τα Αποτελέσματα της Αγοράς (D.A.M., 1st, 2nd & 3d Intra-Day Auction).

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο της εταιρικής της πολιτικής και χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του σήμερα, η εταιρεία προχώρησε στην δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android .apk) με την οποία οι πελάτες της – με τη χρήση των στοιχείων σύνδεσής των – μπορούν άμεσα να έχουν την εταιρική τους εικόνα από την πλατφόρμα της #FORENAENERGY στην οθόνη του κινητού τους!

  Παράλληλα η εταιρεία προχωρά σταθερά στην σύναψη και εκπροσώπηση συμβάσεων PPAs, με γνώμονα την ικανοποίηση των εμπλεκομένων μερών, πέραν των δυσκολιών που έχει εγείρει, το Cap στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, σε αυτές τις νέες πράξεις.

  Με την έναρξη της πλήρους εξισορρόπησης των σταθμών ΑΠΕ από τον Νοέμβριο του 2022, η εταιρεία μας παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και επιτυγχάνει την βέλτιστη ακρίβεια πρόβλεψης και συνεπώς της εκπροσώπησης των πελατών της. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των επενδύσεων, διατηρούμε σταθερά τα κόστη εκπροσώπησης (fees) παρακολουθώντας την πορεία της αγοράς, ώστε να επανεξετάσσουμε τις πολιτικές μας αν χρειαστεί.

  Βασιζόμαστε στους αναλυτές μας, σε προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης παραγωγής έργων ΑΠΕ (με συνεχή ανανέωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο), καθώς επίσης και σε μοντέλα προσομοίωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Υλοποιούμε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, ώστε να βελτιστοποιούμε και να εξισορροπούμε την παραγωγή των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που εκπροσωπούμε, με γνώμονα πάντοτε οι πελάτες μας να αποκομίζουν την μέγιστη αξία των επενδύσεών τους.

  Όλοι εμείς στην FORENA ENERGY A.E., παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε εδώ για να παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις στην Ενεργειακή Αγορά.