Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του άρθρου 15 Ν. 3468/2006 για τις εγγυήσεις προέλευσης. Το οποίο επί της ουσίας βάζει τέλος στην εκμετάλλευση των Ε.Π. από τους παραγωγούς των σταθμών ΑΠΕ με συμβασιοποιημένη τιμή!

Πρόκειται για τον Ν. 4951/2022 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 04.07.2022 (ΦΕΚ Α’ 129). Το κρίσιμο άρθρο είναι το 126. Παρατηρούμε ότι στον νόμο περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τους σταθμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ ΠΡΙΝ την 01.01.2021 και δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση ή έχει λήξει η σχετική σύμβαση, να εκδίδονται οι εγγυήσεις προέλευσης υπέρ του παραγωγού. Διορθώνεται, έτσι, αυτό που είχαμε παρατηρήσει ως αστοχία του νομοσχεδίου στην διαφορετική αντιμετώπιση σταθμών που τέθηκαν σε λειτουργία ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την 01.01.2021.

Συγκεκριμένα, η παρ. 4 του άρθρου 126 Ν. 4951/2022 έχει ως εξής:

4. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που παράγεται από:
α) Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1η Ιανουαρίου 2021, εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, των σταθμών που έχουν λάβει ή λαμβάνουν μόνο επενδυτική ενίσχυση, των σταθμών που δεν έχουν λάβει ή δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, καθώς και των σταθμών μετά τη λήξη της σχετικής Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης που έχουν συνάψει οι κάτοχοι αυτών, για τους οποίους οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας,
β) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021, και οι οποίοι:
βα) Έχουν λάβει ή λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης, μέχρι τη λήξη της σχετικής Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης που έχει συνάψει ο κατόχος του σταθμού. Μετά τη λήξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας,
ββ) δεν έχουν λάβει ή δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση ή έχουν λάβει ή λαμβάνουν μόνο επενδυτική ενίσχυση, εκδίδονται υπέρ του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.