Η ομιλία του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Ζαφειρόπουλου, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΠΕΦ

Η εταιρεία μας, δίπλα στους παραγωγούς για μια ακόμη φορά εξέθεσε τις θέσεις της για την αγορά, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΠΕΦ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ζαφειρόπουλος, δήλωσε καταφανώς ότι η Forena Energy SA διατηρεί σταθερές τις τιμές εκπροσώπησης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά Ενέργειας.