Οικονομική υποστήριξη στην προσπάθεια της πανεπιστημιακής ομάδας HERMES Team

Πιστοί στην εταιρική κοινωνική μας ευθύνη, βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας στην προσπάθεια της πανεπιστημιακής ομάδας HERMES Team για ένα καλύτερο αύριο. Πιο ανθρώπινο…

 

https://www.linkedin.com/posts/hermesteameu_hermesteam-uth-robotics-activity-7136277780433973248-zzKq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop