Ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων στην πλατφόρμα της εταιρείας

Εμείς, για ακόμη μια φορά πρωτοπορούμε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών! Τα ενημερωτικά σημειώματα των πελατών μας αναρτώνται στην πλατφόρμα της εταιρείας, από όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 07/09/2023 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENAENERGYΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000 Σύμφωνα με τον Ν. …

Η ομιλία του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Ζαφειρόπουλου, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΠΕΦ

Η εταιρεία μας, δίπλα στους παραγωγούς για μια ακόμη φορά εξέθεσε τις θέσεις της για την αγορά, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πίτας του ΣΠΕΦ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. …

Η FORENA ENERGY A.E. ενισχύει την Δυναμική της Παρουσία στην Αγορά Ενέργειας και διατηρεί σταθερά τα κόστη εκπροσώπησης (fees) παρακολουθώντας την πορεία της αγοράς.

Η FORENA ENERGY Α.Ε. είναι Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ (Φο.Σ.Ε. – Α.Π.Ε.) και αποτελεί ενεργό μέλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), από το Μάιο του 2020. …