PPA με τιμή 72 ευρώ/MWh για 2 χρόνια δίνει η FORENA σε φωτοβολταϊκά πάρκα που «σπάνε» τη σύμβαση με το ΔΑΠΕΕΠ – Οδηγίες του ΣΠΕΦ ενόψει εφαρμογής του μέτρου (Energy Press)

Σύμφωνα με ενημέρωση που έστειλε ο ΣΠΕΦ στα μέλη του (την οποία απέστειλε παραγωγός στο energypress), μετά από σχετική έρευνα αγοράς, η καλύτερη προσφορά που έλαβε από ΦΟΣΕ για όλη τη διάρκεια της αναστολής των συμβάσεων, είναι από την FORENA ENERGY και είναι στα 72 ευρώ/MWh.

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη «συμφωνία» του ΣΠΕΦ με την FORENA έχουν και άλλοι δικαιούχοι παραγωγοί ΑΠΕ, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του ΣΠΕΦ.

Στην ενημέρωση προς τα μέλη του ο Σύνδεσμος αναφέρει τα εξής:

«Επιτέλους ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα για έως διετή αναστολή των συμβάσεων με ΔΑΠΕΕΠ για όσα έργα έχουν ηλεκτριστεί μετά τις 29/3/23 και έχουν συνάψει σύμβαση ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ μαζί του έως 31/12/23. Στα πλαίσια του άρθρου 112, παρ. 2 του ν. 5037/2023, με τη δυνατότητα αναστολής αυτή, τα επιλέξιμα έργα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ή να συνάψουν PPA με τιμή αποζημίωσης υψηλότερη από την Τιμή Αναφοράς που απολαμβάνει η τρέχουσα σύμβαση τους με ΔΑΠΕΕΠ.  Περαιτέρω, η περίοδος αναστολής αυτή δεν προσμετράται στην εκτέλεση της ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ που έχουν με τον ΔΑΠΕΕΠ (η οποία για όλη τη διάρκεια της αναστολής παγώνει), οπότε πρακτικά κερδίζουν όλο το διάστημα της αναστολής ως χρόνο επέκτασης της ισχύος της ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ.

Έχοντας λάβει αμέτρητα τηλεφωνήματα από παραγωγούς για το τι προτείνουμε, επιγραμματικά θα σας πούμε πως αυτό που γίνεται τώρα είναι μια εικόνα από το μέλλον όταν θα λήξουν οι συμβάσεις μας με τον ΔΑΠΕΕΠ, οπότε και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ως παρακαταθήκη.  Υπό το φως αυτό δεν θα μπορούσε ο ΣΠΕΦ, ως πανελλαδικός και επιστημονικός φορέας εκπροσώπησης της επαγγελματικής ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά, να μείνει αμέτοχος, αφήνοντας την αγορά που ανοίγεται μπροστά μας να ποδηγετηθεί μόνο από τους off-takers και όχι όλους εμάς τους παραγωγούς, με κίνδυνο οι παραγωγές των επιλέξιμων Φ/Β πάρκων να λεηλατηθούν από PPA χαμηλής τιμής και που θα βλάψουν το κλίμα και τις προοπτικές όλων μας συνολικά μελλοντικά.

Κατόπιν σχετικής έρευνας μας με ΦοΣΕ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κοινοποιήσουμε την καλύτερη προσφορά που λάβαμε για όλη τη διάρκεια της αναστολής του ν. 5037, την οποία δίνει o Φο.Σ.Ε. FORENA ENERGY, στα 72 ευρώ/MWh. Η τιμή αυτή είναι η καθαρή τιμή αποζημίωσης/MWh και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εκπροσώπησης του Φ/Β πάρκου στην αγορά (κόστος ΦΟΣΕ), το κόστος εξισορρόπησης-αποκλίσεων καθώς και τις εγγυήσεις προέλευσης.  Σας υπενθυμίζουμε πως η FORENA ENERGY ήταν χρυσός χορηγός μας πέρυσι στην Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του ΣΠΕΦ.

Επιγραμματικά και σε ότι αφορά κρίσιμες ερωτήσεις-παραμέτρους της συμμετοχής στην αναστολή, όπως μας τις απευθύνετε τις τελευταίες ημέρες, η εικόνα είναι ως εξής:

1. Μήπως επηρεάζονται οι προτεραιότητες έγχυσης, όπως ισχύουν επί τη βάσει του άρθρου 9, του ν. 3468 και ιδίως για τα Φ/Β πάρκα ονομαστικής  ισχύος <400 kW;

Το άρθρο 9, του ν. 3468 αναφέρει ρητά ότι:

“Β. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανομή του Φορτίου, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, να δίνει προτεραιότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για:

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400kW.”

Πουθενά λοιπόν δεν αναφέρεται ότι η προτεραιότητα εξαρτάται από το αν το έργο έχει σύμβαση ΣΕΣΤ, ΣΕΔΠ ή συμμετέχει απευθείας στην αγορά ή έχει PPA, αλλά μόνο από την ονομαστική ισχύ του (προτεραιότητα κατανομής βάσει του ίδιου άρθρου του Νόμου έχουν και τα έργα με ηλέκτριση προ της 4/7/19 ανεξαρτήτως ισχύος, αλλά επειδή δεν είναι επιλέξιμα για την διετή αναστολή του ν. 5037, δεν τα αναφέρουμε).

Συνεπώς δεν επηρεάζονται οι προτεραιότητες έγχυσης ως ισχύουν με την σύναψη του PPA.  Στη προκειμένη περίπτωση με την αναστολή σύμβασης ΔΑΠΕΕΠ του ν. 5037, το έργο συμμετέχει απευθείας στην αγορά και κατόπιν ταυτόχρονα προβαίνει στη σύναψη του διμερούς PPA με την FORENA ENERGY, κάτι που δεν αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ, τον ΑΔΜΗΕ ή οποιονδήποτε άλλο, αφού δεν το βλέπουν καν.

2. Τι θα συμβεί με την αποζημίωση του PPA σε περιπτώσεις που η ΤΕΑ (χονδρεμπορική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς) είναι μηδενική ή αρνητική για μία ή και περισσότερες από δύο ώρες; 

Η σύναψη ενός PPA με σταθερή τιμή αποζημίωσης/kWh σημαίνει ότι όποια και αν είναι η ΤΕΑ, ο παραγωγός αποζημιώνεται για την παραγωγή που εγχύθηκε με την συμφωνηθείσα τιμή του PPA.  To ρίσκο σε αυτήν την περίπτωση είναι του αγοραστή, ήτοι εν προκειμένω της FORENA που οφείλει να αποζημιώνει το έργο για την εγχυθείσα παραγωγή του με την συμφωνηθείσα τιμή PPA, ανεξάρτητα δηλαδή από την ΤΕΑ που αυτή θα λαμβάνει από την χονδρεμπορική αγορά.

3. Κάθε πότε θα γίνονται οι πληρωμές της παραγωγής του Φ/Β πάρκου;

Ακόμη και κάθε εβδομάδα, αν το επιθυμεί ο παραγωγός, γίνονται οι πληρωμές και όχι μόνο κάθε μήνα όπως τις υλοποιεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

4. Ποιοί μπορούν να συμβληθούν με την FORENA ENERGY στην προταθείσα στον ΣΠΕΦ καθαρή τιμή αποζημίωσης των 72 ευρώ/MWh;

Επειδή όπως γνωρίζετε στον ΣΠΕΦ εγγραφόμαστε όλοι μας με μία εταιρεία μας, ωστόσο διαθέτουμε και λειτουργούμε αρκετές περισσότερες με φωτοβολταϊκά πάρκα, η παρούσα συμφωνία πλαίσιο του ΣΠΕΦ με τη FORENA ENERGY για καθαρή τιμή 72 ευρώ/MWh στα πλαίσια της αναστολής του ν. 5037, δεν περιορίζεται μόνο στις εταιρείες που φαίνονται εγγεγραμμένες στο μητρώο του Συνδέσμου.

Υπό το φως αυτό δυνατότητα προσχώρησης στo προταθέν από την FORENA στον ΣΠΕΦ PPA έχουν όλες οι εταιρείες που είναι επιλέξιμες βάσει του νόμου, είτε εμφανίζονται ως μέλη ΣΠΕΦ είτε όχι, εφόσον αποστείλουν στο e-mail της γραμματείας του ΣΠΕΦ  grammateiaspef@gmail.com τα ακόλουθα στοιχεία τους, ώστε να τα προωθήσουμε στη FORENA και για την περαιτέρω υλοποίηση της διαδικασίας.

Επωνυμία Επιχείρησης:
ΑΦΜ:
Κωδικός ΕΔΡΕΘ εκάστου επιλέξιμου φωτοβολταϊκού σταθμού:
Ημερομηνία ηλέκτρισης εκάστου επιλέξιμου Φ/Β σταθμού:
Εγκατεστημένη ισχύς εκάστου επιλέξιμου Φ/Β σταθμού:
Θέση εκάστου επιλέξιμου Φ/Β σταθμού:
Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας:
Τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας:
E-mail υπεύθυνου επικοινωνίας:

Με γνώμονα λοιπόν να μην αφήσουμε τις παραγωγές των επιλέξιμων Φ/Β πάρκων μας να ποδηγετηθούν μόνο από τους off-takers με PPAs σε χαμηλές τιμές σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα χονδρεμπορικών τιμών και που θα βλάψουν συνολικά το κλίμα και τις προοπτικές όλων μας, εκτιμούμε πως η προταθείσα στον ΣΠΕΦ από την FORENA ENERGY καθαρή τιμή αποζημίωσης των 72 ευρώ/MWh για όλη την περίοδο της αναστολής του ν. 5037, έχει να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στον κλάδο μας τόσο οικονομικά όσο και ως παρακαταθήκη».  

https://energypress.gr/news/ppa-me-timi-72-eyromwh-gia-2-hronia-dinei-i-forena-se-fotoboltaika-parka-poy-spane-ti-symbasi