Συνέδριο Renewable & Storage forum του EnergyPress: Ο Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, Αντιπρόεδρος της FORENA ENERGY Α.Ε., αναδεικνύει το ρόλο των Φο.ΣΕ στην εποχή του Target Model

Τον κρίσιμο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης στην εποχή του Target model ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Forena Energy, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο renewable …