Τελείωσε η εποχή των παχιών αγελάδων, η αντοχή της αγοράς το επόμενο στοίχημα!

Άρθρο του κ. Ζαφειρόπουλου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Η πράσινη μετάβαση κοστίζει ή αν θέλετε δέχεται και τις παραμέτρους εισαγωγών και φυσικού αερίου, που αντισταθμίζουν και οδηγούν την αγορά χαμηλά. Σε όλα …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 07/09/2023 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την …

Η FORENA ENERGY A.E. ενισχύει την Δυναμική της Παρουσία στην Αγορά Ενέργειας και διατηρεί σταθερά τα κόστη εκπροσώπησης (fees) παρακολουθώντας την πορεία της αγοράς.

Η FORENA ENERGY Α.Ε. είναι Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ (Φο.Σ.Ε. – Α.Π.Ε.) και αποτελεί ενεργό μέλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), από το Μάιο του 2020. …