Δημιουργία android εφαρμογής

Στο πλαίσιο της εταιρικής μας πολιτικής και χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του σήμερα, προχωρήσαμε στην δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android .apk) με την οποία οι πελάτες μας – με τη …

Δημιουργία σελίδας με την Real Time εικόνα της αγοράς

Προσπαθούμε πάντα να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τις εξελίξεις της αγοράς, από την οπτική που αρμόζει σε επαγγελματίες του χώρου. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία της σελίδας https://analytics.forenaenergy.gr/ …

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) | Forena

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152975201000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και σε συνέχεια του από 19/07/2022 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την …

Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ στο οποίο περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του άρθρου 15 Ν. 3468/2006 για τις εγγυήσεις προέλευσης. Το οποίο επί της ουσίας βάζει …

Αύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα 500MW

Η εταιρεία πιστή στις δηλώσεις της αλλά και στην εταιρική της πολιτική υπέβαλε αίτηση στη Ρ.Α.Ε. (01/07/2022) για την επαύξηση της ισχύος εκπροσώπησης (των σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε.) από 200MW στα …